BES pavilion

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô: 234 m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2013
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • Mô tả dự án
  • Các dự án