Brick Cave

Địa điểm: Dong Anh, Ha Noi
Quy mô: 190 sqm
Dịch vụ: Design & Construction
Năm: 2016 - 2017
Tình trạng: Completed


HPA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • Mô tả dự án
 • Các dự án