Công ty CP Kiến trúc sư H&P
 
Phòng 7, tầng 3, nhà A1,
Khu đô thị 54 Hạ Đình,
Ngõ 85, Phố Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,
Hà Nội, Việt Nam.
 
T/F: +84 4 62850816
 

HPA