HPA

Cái Hang Gạch

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
Quy mô: 190 m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2016 - 2017
Tình trạng: Hoàn thành

HPA

Nhà biết cách Thở

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành

HPA

Tổ ấm Ruộng

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành