HPA

Bến xe Hà Tĩnh

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2013
Tình trạng: Hoàn thành