Tổ ấm Ruộng Nhà ở 2015
Màu tái chế Y tế 2015
Nhà anh Tuấn Nhà ở 2015
Trụ sở SRDP - IWMC Hà Tĩnh Văn phòng và Thương mại 2013 - 2014
Bến xe Hà Tĩnh Loại khác 2013
BES pavilion Văn phòng và Thương mại 2013
Nhà anh Sơn Nhà ở 2012
Nhà anh Thiệu Nhà ở 2011 - 2012