Tổ ấm Ruộng Nhà ở 2015
Màu tái chế Văn phòng và Thương mại 2015
Nhà anh Tuấn Nhà ở 2015
Trụ sở SRDP - IWMC Hà Tĩnh Văn phòng và Thương mại 2013 - 2014
Bến xe Hà Tĩnh Loại khác 2013
BES pavilion Văn phòng và Thương mại 2013