Quy hoạch cải tạo làng Thổ Hà + Trung tâm Gốm XanhQuy hoạch và thiết kế đô thịBắc Giang2008 - 2009
Quy hoạch điểm dân cư + Ngôi nhà cho người dân bị thiên taiQuy hoạch và thiết kế đô thịMiền Trung2008