Bến xe Hà TĩnhLoại khácHà Tĩnh2013
BES pavilionVăn phòng và Thương mạiHà Tĩnh2013
Cái Hang GạchNhà ởHà Nội2016 - 2017
Động Nhiệt đớiNhà ởBắc Ninh2016 - 2018