Nhà anh TuấnNhà ởHà Tĩnh2015
Nhà biết cách ThởNhà ởHà Nội2015
Nhà hàng CheeringVăn phòng và Thương mạiHà Nội2014
Quy hoạch cải tạo làng Thổ Hà + Trung tâm Gốm XanhQuy hoạch và thiết kế đô thịBắc Giang2008 - 2009
Quy hoạch cải tạo Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn XuânQuy hoạch và thiết kế đô thịHà Nội2010
Quy hoạch điểm dân cư + Ngôi nhà cho người dân bị thiên taiQuy hoạch và thiết kế đô thịMiền Trung2008
Quy hoạch điểm dân cư xã Lũng Cú + Nhà ở sinh thái của người H'MôngQuy hoạch và thiết kế đô thịHà Giang2009 - 2010