Tổ ấm nở hoaNhà ởHà Nội2013
Tổ ấm RuộngNhà ởHà Tĩnh2015
Trụ sở SRDP - IWMC Hà TĩnhVăn phòng và Thương mạiHà Tĩnh2013 - 2014
Vườn Vệ sinhY tếCao Bằng2014
Vườn vệ sinh 2Y tếĐiện Biên2016 - 2015