Giải thưởng quốc tế 2019 ArchDaily Công trình của Năm
 Cái Hang Gạch (Brick Cave) chiến thắng ở hạng mục Nhà ở:
 
https://www.archdaily.com/912997/winners-of-the-2019-building-of-the-year-awards
HPA