Giải thưởng Quốc tế WAN House of the Year 2018
Cái hang gạch (Brick Cave) nhận giải WAN House of the Year 2018
 
HPA