2018 Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế ArchDaily Công trình của Năm 2020 (Finalist); Giải thưởng Nhà ở Top 10 Houses Awards 2019 (Winner) Động Nhiệt đới
Giải thưởng Kiến trúc quốc tế INDE. 2019 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế FuturAr Green Leadership 2019 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế ArchDaily Công trình của Năm 2019 (Finalist); Không gian S
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2019-2018; Best Biophilic Housing 2018 - Azure Magazine Tổ khuyến Nông
2017 Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á 2019; Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế Barbara Cappochin 2019; Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế ArchDaily Công trình của Năm 2019 (Nhất); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế FuturAr Green Leadership 2019 (Merit); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế INDE. 2019 (Shortlist); Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018-2019; Giải thưởng Kiến trúc quốc tế Architizer A+ 2018 (Nhất); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế 2ACAA 2018; Giải thưởng Kiến trúc quốc tế WAN House of the year 2018 Cái Hang Gạch
2016 Giải thưởng quốc tế IAA 2018 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế FuturAr Green Leadership 2018 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế INDE. 2018 (Honourable mention); Huy chương Vàng Kiến trúc lục địa Á Âu 2017; Giải thưởng Kiến trúc quốc tế Baku 2017 (Bạc); Giải thưởng Kiến trúc Mỹ 2017 (Honorrable mention); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế UIA Friendly and Inclusive Spaces 2017 (Special mention); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế Architizer A+ 2017 (Nhất); Giải thưởng Kiến trúc quốc gia Việt Nam 2016 (Đồng) Không gian thân thiện BE
Huy chương Bạc Kiến trúc lục địa Á Âu 2017; Giải thưởng Kiến trúc Mỹ 2017 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế Architizer A+ 2017 (Special Mention) Mành Mành salon
2015 Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017-2018; Giải thưởng Kiến trúc lục địa Á Âu 2017 (Shortlisted); Giải thưởng Kiến trúc Mỹ 2017 (Winner) Tổ ấm Ruộng
Giải thưởng quốc tế IAA 2018 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc quốc tế UIA Friendly and Inclusive Spaces 2017 (Shortlisted); Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2016 (Huy chương Bạc) Màu tái chế
2014 Giải thưởng Kiến trúc quốc tế UIA Friendly and Inclusive Spaces 2017 (Shortlisted); Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á 2016; Giải thưởng quốc tế A+ 2016 (Winner); Giải thưởng quốc tế IAA 2016 (Winner); Giải thưởng quốc tế Green Good Design 2016 (Winner); Giải thưởng Quốc tế FuturArc Green Leadership 2016 (Winner); Giải thưởng Quốc tế AZ 2015 (Winner); Giải thưởng Quốc tế Barbara Cappochin Award 2015 Best work (Ý); Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2015 (Shortlisted) Vườn Vệ sinh
Giải thưởng quốc tế Arcasia 2016 (Honourable mention); Giải thưởng quốc tế A+ 2016 (Winner); Giải thưởng quốc tế IAA 2016 (Winner); Giải thưởng quốc tế Green Good Design 2016 (Winner); Giải thưởng quốc tế Restaurant & Bar Design Award 2015 (Shortlisted); Giải thưởng quốc tế LEAF Award 2015 (Shortlisted) Giải thưởng quốc tế WAN Commercial Award 2014 (Shortlisted) Nhà hàng Cheering
Giải thưởng quốc tế Green Good Design 2016 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2015 (Shortlisted) Trụ sở SRDP - IWMC Hà Tĩnh
2013 Giải thưởng Kiến trúc quốc tế Baku 2017 (Bạc); Giải đặc biệt của Viện thiết kế Đức (German design award special 2017); Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á ARCASIA 2015; Giải thưởng Quốc tế Green Good Design 2015 (Mỹ); Giải thưởng kiến trúc Xanh Việt Nam 2013-2014 BES pavilion
Giải thưởng quốc tế Red Dot 2018 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc Mỹ 2017 (Winner); Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2017 (Honorable mention); Giải đặc biệt của Viện thiết kế Đức (German design award special 2017); Giải thưởng quốc tế R+D 2016; Giải thưởng quốc tế FuturArc Green Leadership 2016 (Citation); Giải thưởng quốc tế Architizer A+ 2016 (Special Mention); Giải thưởng Quốc tế Green Good Design 2015; Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2015 (Huy chương Bạc); Giải thưởng quốc tế WAN Small Spaces 2014 (Winner); Giải thưởng quốc tế WAN House of the Year 2014 (Highly commended); Giải thưởng quốc tế IAA 2014; Giải thưởng quốc tế AR House 2014 (Highly commended) Tổ ấm nở hoa
2010 Giải thưởng quốc tế FuturArc 2010 Quy hoạch điểm dân cư xã Lũng Cú + Nhà ở sinh thái của người H'Mông
Giải thưởng của Hội KTSVN 2010; Bằng sáng tạo kiến trúc 2010 Quy hoạch cải tạo Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân
2009 Giải thưởng quốc tế FuturArc 2009 (Nhất); Giải đặc biệt của tập đoàn Autodesk (Hoa Kỳ) Quy hoạch cải tạo làng Thổ Hà + Trung tâm Gốm Xanh
2008 Giải thưởng của Hội KTSVN 2008; Giải thưởng của Ban tuyên giáo TW Đảng 2009 Quy hoạch điểm dân cư + Ngôi nhà cho người dân bị thiên tai