H&P Architects chiến thắng giải thưởng FuturArc Green Leadership 2019
- Không gian S (Winner)
- Cái hang gạch (Merit)
HPA