H&P Architects đoạt 2 giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA 2016
 H&P Architects đoạt 2 giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA 2016:
 
http://dantri.com.vn/van-hoa/viet-nam-doat-hai-giai-thuong-kien-truc-the-gioi-iaa-2016-2016072310231095.htm
HPA