H&P Architects đoạt 3 Giải thưởng quốc tế Architizer A+ 2016
 H&P Architects đoạt 3 Giải thưởng quốc tế Architizer A+ 2016:
 
http://dantri.com.vn/van-hoa/kien-truc-viet-lap-hat-trick-tai-giai-thuong-aawards-20160415065310698.htm
HPA