H&P Architects đoạt Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á 2016:
H&P Architects đoạt Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á 2016:
 
http://dantri.com.vn/van-hoa/cong-trinh-vuon-ve-sinh-doat-huy-chuong-vang-kien-truc-chau-a-2016-20161002230134923.htm
HPA