H&P Architects đoạt Huy chương Vàng Kiến trúc Châu Á 2019
 Brick Cave - Huy chương Vàng hạng mục Nhà ở