Không gian thân thiện BE

Địa điểm: Mạo Khê, Quảng Ninh
Quy mô: 400 m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2016
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Mô tả dự án
  • Các dự án