Công ty CP Những Kiến trúc sư H&P
 
Tầng 4, số 10-LK2, Khu 90 Nguyễn Tuân, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
T : (+84)24 66609960
W : www.hpa.vn
E : hpa@hpa.vn
F : http://www.facebook.com/HPArchitects
I : https://www.instagram.com/hp_architects