Nguyễn Văn Thịnh tốt nghiệp Kỹ sư năm 2002 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Là trưởng nhóm Cơ điện.