Nhà anh Sơn

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô: 500m² sàn, 3 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng, Thiết kế kỹ thuật, Thi công xây dựng
Năm: 2012
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • Mô tả dự án
  • Các dự án