Nhà anh Thiệu

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô: 600 m2 sàn, 2,5 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng, thiết kế thi công và thi công xây dựng
Năm: 2011 - 2012
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Mô tả dự án
  • Các dự án