Quy hoạch cải tạo làng Thổ Hà + Trung tâm Gốm Xanh

Địa điểm: Làng Thổ Hà, Bắc Giang
Quy mô: 3.524m² sàn, 2 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng & sơ bộ
Năm: 2008 - 2009
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Mô tả dự án
 • Các dự án