Quy hoạch cải tạo Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân

Địa điểm: , Hà Nội
Quy mô: 8.500m²
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng
Năm: 2010
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Mô tả dự án
  • Các dự án