Quy hoạch điểm dân cư + Ngôi nhà cho người dân bị thiên tai

Địa điểm: , Miền Trung
Quy mô: 10-40-60m², 2 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng & sơ bộ
Năm: 2008
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Mô tả dự án
  • Các dự án