Quy hoạch điểm dân cư xã Lũng Cú + Nhà ở sinh thái của người H'Mông

Địa điểm: Lũng Cú, Hà Giang
Quy mô: 135m² sàn, 2 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng & sơ bộ
Năm: 2009 - 2010
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Mô tả dự án
  • Các dự án