Quy hoạch điểm dân cư xã Lũng Cú + Nhà ở sinh thái của người H'Mông

Địa điểm: Lũng Cú, Hà Giang
Quy mô: 135m² sàn, 2 tầng
Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng & sơ bộ
Năm: 2009 - 2010
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Mô tả dự án
 • Các dự án