S space

Địa điểm: Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
Quy mô: 700 m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2018
Tình trạng: Đang thực hiện


HPA
  • 1
  • 2
  • Mô tả dự án
  • Các dự án