Tổ khuyến Nông

Địa điểm: Mạo Khê, Quảng Ninh
Quy mô: 49 m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2017 - 2018
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Mô tả dự án
 • Các dự án