Trụ sở SRDP - IWMC Hà Tĩnh

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô: 1.307 m2 sàn
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2013 - 2014
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Mô tả dự án
  • Các dự án