Vườn vệ sinh 2

Địa điểm: Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2016 - 2015
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Mô tả dự án
  • Các dự án