Vườn Vệ sinh

Địa điểm: Trường Sơn Lập, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng
Quy mô: 36m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2014
Tình trạng: Hoàn thành


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • Mô tả dự án
  • Các dự án