Tropical Flow

 

 

By Location Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Area 1.150 m2
Year completed 2022