BES pavilion

BES pavilion là một không gian phục vụ cộng đồng mở, tập trung vào khía cạnh văn hóa và nghệ thuật (trưng bày triển lãm, thảo luận, café…). Nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, BES (Bamboo Earth Stone) được tạo nên bởi vật liệu địa phương và cách thức xây dựng dân gian trên quan điểm lấy người sử dụng làm trung tâm.

Tổng thể bao gồm một nhóm các không gian riêng biệt được sắp xếp tự do xung quanh mảnh vườn trung tâm nhằm khai thác triệt để các góc nhìn cũng như tăng cường sự tương tác giữa ánh sáng & bóng tối, giúp làm mờ ranh giới giữa bên trong & bên ngoài.

Người sử dụng được tiếp cận & giáo dục từ chính những ứng dụng về cách ứng xử của công trình với thiên nhiên, với cộng đồng địa phương. Cách học tốt nhất là hãy làm nó! Việc tham gia vào quá trình xây dựng để tạo nên không gian đặc thù của địa phương mình là điều kiện thực hành tốt. Những giải pháp của công trình sẽ là những giáo trình giảng dạy hữu ích như: Khí động học (thông gió),Vật lý (tán xạ ánh sáng), Sinh học (quá trình quang hợp, trồng cây), … Điều này sẽ ảnh hưởng tới định hướng hành động trong tương lai của người sử dụng – vì một môi trường sống xanh hơn.

Địa điểm Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Diện tích 234 m2
Trạng thái Hoàn thành
Năm hoàn thành 2013
Thiết kế

Đoàn Thanh Hà, Trần Ngọc Phương, Chử Kim Thịnh

Giải thưởng