Cánh đồng mơ ước

Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước – nền văn minh được hình thành dựa trên nền tảng là kiểu canh tác trên ruộng bậc thang (sơ khởi của thuỷ lợi lúa nước).

Nền văn minh lúa nước giúp hình thành cộng đồng cư dân có lối sống định cư định canh và các giá trị văn hoá phi vật thể kèm theo, đó chính là văn hóa làng xã.

Ý tưởng của đồ án:

Hoà trộn Định cư & Định canh thành KHÔNG GIAN CỦA TƯƠNG LAI – Không gian có ĐỊNH CƯ TRONG ĐỊNH CANH VÀ NGƯỢC LẠI.

  • Giải pháp: HÌNH ẢNH ĐẶC TRƯNG – THI CÔNG ĐƠN GIẢN – CHI PHÍ TIẾT KIỆM

Cụ thể:

  • Công trình được tạo nên từ các hệ dàn thép (theo nhiều mô đun, dài nhất = 7,5m) liên kết với nhau theo hình thức nối & chồng/ gác đơn giản. Bề mặt dàn thép được bao phủ bằng các bản gỗ tạp (tận dụng -> giúp giảm thiểu chi phí). Dàn thép có nhiều công dụng: Chịu lực; trồng lúa (đặt trong máng); tạo hốc trưng bày hiện vât/ đồ dùng; trục kỹ thuật cấp/ thoát nước & điện …
  • Ruộng bao phủ công trình giúp điều hoà vi khí hậu & nguồn nước, đem lại lương thực, đồng thời tạo được hình ảnh đặc trưng (là sự hoà trộn của ruộng bậc thang & mái nhà truyền thống) ở cả ngoại thất và nội thất).
  • Công trình như được sinh ra từ mặt đất, độ dốc của khối tích giúp tạo điểm nhìn tốt từ các hướng tiếp cận.
  • Ý tưởng trên giúp định hướng phát triển Nông nghiệp khi mà diện tích đất dành cho nông nghiệp hiện nay đang sụt giảm nghiêm trọng do quá trình đô thị hoá tràn lan.
  • Thúc đẩy nhân rộng những cánh đồng trong đô thị, là sự đảm bảo năng lương cho cuộc sống trong tương lai. Sự hoà trộn Nông nghiệp với Kiến trúc là nền tảng cho sự phát triển bền vững!