Dòng chảy nhiệt đới

 

 

Địa điểm Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích 1.150 m2
Năm hoàn thành 2022